"Verjaagd door ‘t bewind".

Over de geschiedenis en achtergronden van de Zuid-Nederlandse familie van Solt in de Noordelijke Nederlanden

Welkom op de website waar verslag wordt gedaan van het onderzoek naar de geschiedenis en achtergronden van de families van Solt en van Soldt. Beide families hebben dezelfde herkomst uit de Heerlijkheid Solt in het Prinsbisdom Luik. De titel duidt op het feit dat de familie tijdens de tachtigjarige oorlog uit het Zuid-Nederlandse is moeten vluchten voor de Spaanse Furie en in het overzicht van de familie onder gelijknamige titel wordt daar nader op ingegaan.

U heeft op een van de namen die in de alfabetische lijst van deze genealogie zijn opgenomen gezocht. Daarom bent U op deze welkomstpagina terecht gekomen. Op de hierboven staande alfabetische lijst kan bij elk letter worden begonnen om via de links de afstamming van ieder persoon afzonderlijk te zoeken. Het onderzoek is begonnen met Ignace van Solt [1870-1945]. De kaarten van de rechtstreekse voorouders in de manlijke lijn verwijzen naar "biografie" als startpunt voor uitgebreide informatie over de betreffende voorouder. Voor zover mogelijk zijn de biografieën en de daarin opgenomen informatie geverifieerd; daarom worden de bronnen ook genoemd. Deze biografieën worden in de komende tijd aangevuld en – op basis van nieuw gevonden informatie – zo nodig gecorrigeerd. In elke biografie kan worden doorgelinkt naar originele documenten of afbeeldingen. In afzonderlijke documenten in de rechterkolom wordt bovendien informatie gegeven over de geografie van de plaats van herkomst, de Heerlijkheid Solt en het Familiewapen 'van Solt' uit het Prinsbisdom Luik. Ook documenten van bijzondere betekenis, zoals de reis van Paulus van Solt tussen 1601 en 1608 naar Zuidoost Azië voor de VOC en de investeringen in de Beemster of de juridische adviezen van Grotius. Op de website zullen de gegevens jaarlijks worden geactualiseerd.

In de loop der jaren zijn meerdere familiewapens in omloop gekomen. Het hier gepresenteerde familiewapen is het origineel uit de regio van herkomst met de direct daaraan gerelateerde familiewapens. Latere familiewapens zijn vermeld met aantekeningen over de betekenis van het wapen en de wapendrager.

In de inleiding van de familiegeschiedenis worden de gegevens van de familie uit de 14e en 15e eeuw vermeld. Het probleem met deze gegevens is dat zij niet via de kerkboeken of andere documenten aan de gebruikelijk DTB- gegevens kunne worden gekoppeld. Het overzicht van de gehele genealogie begint bij Paulus van Solt in 1514. Ook van de partners van de van Solt’s zijn zo veel mogelijk gegevens opgenomen. Paulus had een - waarschijnlijk oudere - broer Willem van Solt en zijn vader, Wouter, nog drie broers. Het overzicht van deze tak van de familie is in genoemde inleiding opgenomen, omdat van die tak de zuivere data van geboorte, huwelijk en overlijden niet in archieven is te verifiëren. De oorspronkelijke familienaam 'van Solt' is in de meeste archiefstukken aanwezig. Omdat er geen standaard schrijfwijze van familienamen in de 16e en 17e eeuw was, werd door sommigen hun familienaam ook wel geschreven als 'van Soldt'.

De splitsing van de familie in de twee familienamen dateert uit het begin van de 18e eeuw. De kinderen uit het eerste huwelijk van Otto Christian van Solt handhaafden de oorspronkelijke familienaam als 'van Solt', terwijl de kinderen uit het tweede huwelijk van Otto Christiaan zich 'van Soldt' zijn gaan noemen. Van de familietak "van Soldt" is in een afzonderlijk document de genealogie opgenomen. Alle van Solt's die de familienaam als 'van Solt' schrijven zijn nakomelingen van Ignace. Alle andere manlijke lijnen zijn uitgestorven. Wel zijn er via de vrouwelijke lijn verwantschappen met o.m. de families Dupont, Grimberg, Nollet, Takes en Zweers. Het overzicht van de nakomelingen is – vanwege privacyredenen – uitsluitend beschikbaar voor de familieleden die met de registratie hebben ingestemd.

 

Contact en reacties naar: Genealogie van Solt

Biografiën

Achtergrond informatie beroepen, tijdsbeeld, gilden en loterijen

 

 

Gegenereerd met Aldfaer 4.2 door Genealogie van Solt